Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Łukasz Kozieł, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji został powołany, jako funkcjonariusz publiczny, który działa przy Sądzie Rejonowym.

Komornik sądowy pełni służbę na rzecz wymiaru sprawiedliwości, wykonuje orzeczenia sądu oraz działa na wniosek i rzecz wierzyciela. Nadzór nad czynnościami komornika sądowego, w tym również Łukasz Kozieł, podczas wykonywania czynności sprawuje prezes sądu rejonowego, w rewirze którego działa, Minister Sprawiedliwości, a także Krajowa Rada Komornicza.

Do głównych zadań, jakie może wykonać komornik w myśl ustawy należą: 1) Egzekucja wyroków sądowych, w których mowa o egzekucji roszczeń, w tym roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych.

Komornik sądowy w Poznaniu – Łukasz Kozieł może poza tym: 1) Sprawować nadzór nad publicznymi licytacjami, które są dobrowolne 2) Doręczyć zawiadomienie sądowe oraz innych dokumentów.

Kancelaria komornika sądowego w Poznaniu mieści się pod adresem: 61-139 Poznań, ul Jana Pawła II 14, pokój 219.

W Kancelarii komornika sadowego funkcjonują nowoczesne rozwiązania informatyczne umożliwiające szybką i skuteczną egzekucję należności.

Kancelaria pracuje na systemie operacyjnym SQL Komornik VAT, poprzez e-Sąd EPU obsługuje wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej.

Kancelaria posiada również dostęp do: systemów OGNIVO, PUE ZUS, PESEL NET CPD, ELEKTRONICZNYCH KSIĄG WIECZYSTYCH.

W celu usprawnienia współpracy z wierzycielami, komornik sądowy w Poznaniu posiada światłowodowe łącze internetowe, a każda ze stron postępowania może uzyskać dostęp do systemu MONITOR POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO, który umożliwia poprzez przeglądarkę WWW wgląd w listę czynności przeprowadzonych w jego sprawach oraz ewentualny eksport wszystkich danych do plików xml.

Z komornikiem sądowym można skontaktować się drogą telefoniczną jak również drogą mailową.

Nadchodzące licytacje

  • Brak kategorii