Nasza Kancelaria kładzie szczególny nacisk na prowadzenie spraw gospodarczych oraz wykonywanie egzekucji z nieruchomości. W Kancelarii dużą rolę odgrywają dochodzenia, mające na celu ustalenie, czy dłużnik posiada majątek, z którego można przeprowadzić egzekucję. Jest to poszukiwanie majątku dłużnika.

Poszukiwanie majątku dłużnika to nowa możliwość wprowadzona nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 2015 roku, która weszła w życie we wrześniu 2016 roku i znacząco zwiększyła możliwości działania komorników. Procedura poszukiwania majątku dłużnika umożliwia komornikowi sprawdzanie, czy dłużnik nie jest właścicielem czy współwłaścicielem nieruchomości, czy prowadzi działalność gospodarczą, a co za tym idzie czy posiada rachunek bankowy z nią związany, weryfikację, czy dłużnik jest gdzieś zatrudniony i czy pobiera z tego tytułu wynagrodzenie, czy dłużnik otrzymuje jakieś świadczenia społeczne oraz czy jest właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdu mechanicznego. Dzięki nowym rozwiązaniom prawnym komornik w poznaniu wszystkich składników majątku dłużnika może efektywnie wykorzystywać zaawansowane systemy informatyczne i dostęp do ogólnopolskich baz danych.