Komornik w Poznaniu

Kancelaria Komornicza Łukasza Kozieła zatrudnia dwóch asesorów oraz dwóch aplikantów, co ułatwia nam podejmowanie czynności terenowych na obszarze całej Polski. Nasza Kancelaria kładzie szczególny nacisk na prowadzenie spraw gospodarczych oraz wykonywanie egzekucji z nieruchomości. W Kancelarii dużą rolę odgrywają dochodzenia, mające na celu ustalenie, czy dłużnik posiada majątek, z którego można przeprowadzić egzekucję. Jest to poszukiwanie majątku dłużnika.

Poszukiwanie majątku dłużnika to nowa możliwość wprowadzona nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 2015 roku, która weszła w życie we wrześniu 2016 roku i znacząco zwiększyła możliwości działania komorników. Procedura poszukiwania majątku dłużnika umożliwia komornikowi sprawdzanie, czy dłużnik nie jest właścicielem czy współwłaścicielem nieruchomości, czy prowadzi działalność gospodarczą, a co za tym idzie czy posiada rachunek bankowy z nią związany, weryfikację, czy dłużnik jest gdzieś zatrudniony i czy pobiera z tego tytułu wynagrodzenie, czy dłużnik otrzymuje jakieś świadczenia społeczne oraz czy jest właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdu mechanicznego. Dzięki nowym rozwiązaniom prawnym komornik w poznaniu wszystkich składników majątku dłużnika może efektywnie wykorzystywać zaawansowane systemy informatyczne i dostęp do ogólnopolskich baz danych.

Systemy informatyczne i dostęp do baz danych

W Kancelarii Komornika Sądowego Łukasza Kozieła funkcjonują nowoczesne rozwiązania informatyczne umożliwiające szybką i skuteczną egzekucję należności. Kancelaria pracuje na systemie operacyjnym SQL Komornik VAT, poprzez e-Sąd EPU obsługuje wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej.

Kancelaria komornicza w Poznaniu posiada również dostęp do systemów:

- OGNIVO (system pozwalający komornikowi na sprawdzanie informacji objętych tajemnicą bankową),

- PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozwalająca komornikowi na sprawdzenie, czy dłużnik jest płatnikiem składek lub czy pobiera świadczenia),

- PESEL NET CPD (system Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pomagający komornikowi w poznaniu danych adresowych i osobowych dłużników),

- EKW (Centralna Baza Elektronicznych Ksiąg Wieczystych dająca komornikowi możliwość sprawdzenia, czy dłużnik figuruje w księgach wieczystych jako posiadacz nieruchomości).

W celu usprawnienia współpracy z wierzycielami komornik w Poznaniu posiada światłowodowe łącze internetowe, a każda ze stron postępowania może uzyskać dostęp do systemu MONITOR POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO, który umożliwia poprzez przeglądarkę internetową wgląd w listę czynności przeprowadzonych w sprawach stron postępowania oraz ewentualny eksport wszystkich danych do plików xml.