W Kancelarii Komornika Sądowego Łukasza Kozieła funkcjonują nowoczesne rozwiązania informatyczne umożliwiające szybką i skuteczną egzekucję należności. Kancelaria pracuje na systemie operacyjnym SQL Komornik VAT, poprzez e-Sąd EPU obsługuje wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej.

Kancelaria komornicza w Poznaniu posiada również dostęp do systemów:

KOMORNIK ONLINE
System, który umożliwia komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

OGNIVO
System pozwalający komornikowi na sprawdzanie informacji objętych tajemnicą bankową.

PUE ZUS
Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozwalająca komornikowi na sprawdzenie, czy dłużnik jest płatnikiem składek lub czy pobiera świadczenia.

PESEL NET CPD
System Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pomagający komornikowi w poznaniu danych adresowych i osobowych dłużników.

EKW
Centralna Baza Elektronicznych Ksiąg Wieczystych dająca komornikowi możliwość sprawdzenia, czy dłużnik figuruje w księgach wieczystych jako posiadacz nieruchomości.

MPE
Monitor Postępowania Egzekucyjnego.

CEPiK
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

EPU
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze.

W celu usprawnienia współpracy z wierzycielami komornik w Poznaniu posiada światłowodowe łącze internetowe, a każda ze stron postępowania może uzyskać dostęp do systemu MONITOR POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO, który umożliwia poprzez przeglądarkę internetową wgląd w listę czynności przeprowadzonych w sprawach stron postępowania oraz ewentualny eksport wszystkich danych do plików xml.