Komornik Poznań Nowe Miasto i Wilda – Łukasz Kozieł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł kancelaria nr VIII w Poznaniu.

Witamy serdecznie na stronie Kancelarii Komornika Sądowego Łukasza Kozieła przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe MiastoWilda w Poznaniu.

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo znaleźć użyteczne informacje dotyczące postępowań komorniczych oraz zakresu, w jakim działa komornik. Poznań Nowe Miasto oraz Poznań Wilda to obszar właściwy dla Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, w którym egzekucję z nieruchomości w nim położonych może prowadzić Kancelaria Komornika Łukasza Kozieła (zgodnie z art. 921 kodeksu postępowania cywilnego).

Zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych w sprawach innych niż egzekucja z nieruchomości można wybrać dowolnego komornika. Do dochodzącego roszczeń klienta kancelarii komorniczej należy zatem decyzja, jakie postępowanie komornicze poprowadzi który komornik. Wilda i Nowe Miasto w Poznaniu nie ograniczają więc terenu działań Kancelarii Komorniczej Łukasza Kozieła.

Komornik Sądowy w Poznaniu – często zadawane pytania

Warunkiem rozpoczęcia działania przez komornika jest posiadanie przez wierzyciela, czyli osobę chcącą odzyskać dług, tak zwanego tytułu wykonawczego. Jest to tytuł egzekucyjny, czyli dokument stwierdzający, że wierzycielowi należy się spełnienie określonego świadczenia. Na przykład zapłata pewnej sumy pieniędzy, przekazanie rzeczy (choćby zwrot pożyczonego przedmiotu) czy zapłata alimentów. Tytułami egzekucyjnymi najczęściej są prawomocne wyroki sądu, zawarte przed sądem lub w postępowaniu mediacyjnym ugody albo orzeczenia referendarza sądowego. Podsumowując: żeby zgłosić się do komornika, trzeba posiadać tytuł egzekucyjny.

W kwestii tego do kogo należy się zwrócić w sprawie prowadzenia egzekucji panuje pewna swoboda. Nie musi to być konkretny komornik. Poznań Nowe Miasto i Wilda to dla przykładu rejon właściwy dla Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda. Jednak w przypadku, gdy nie mamy zamiaru dochodzenia roszczeń z nieruchomości, możemy wybrać komornika funkcjonującego przy innym sądzie i dla prowadzenia naszej sprawy nie ma to zupełnie znaczenia, skąd będzie pochodził wybrany przez nas komornik. Wilda i Nowe Miasto w Poznaniu jako obszar właściwy dla danego sądu (i funkcjonującego przy nim komornika) nabiorą znaczenia dopiero wtedy, gdy naszym zamiarem jest egzekucja z nieruchomości. Wówczas komornika należy wybierać zgodnie z właściwością sądu, na terenie którego jest położona nieruchomość.

Żeby komornik rozpoczął działania egzekucyjne, wierzyciel, posiadający tytuł egzekucyjny, musi do niego wystąpić z pisemnym wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Wniosek taki musi zawierać określenie jakie świadczenie ma być spełnione. To znaczy, że musi precyzować, czy chodzi na przykład o zwrot pewnej kwoty pieniędzy, czy też o wydanie jakiejś rzeczy, czy może o opuszczenie zajmowanego lokalu. Wniosek musi też określać, czy wierzyciel występuje o spełnienie całości zobowiązania, czy tylko jego części. Wierzyciel nie ma obowiązku, by we wniosku o przeprowadzenie egzekucji wskazać sposób jej prowadzenia – komornik sam ustali, jakie ma możliwości (na przykład zajęcie rachunku bankowego, zajęcie części wynagrodzenia, zajęcie przedmiotów należących do dłużnika) i wybierze te, które pozwolą mu na uzyskanie korzystnych dla wierzyciela efektów. Składając wniosek o rozpoczęcie czynności egzekucyjnych należy koniecznie dołączyć tytuł egzekucyjny, który dla komornika jest podstawą do rozpoczęcia działań. Podsumowując: komornik rozpocznie działanie, gdy otrzyma nasz wniosek z dołączonym tytułem egzekucyjnym.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Łukasz Kozieł na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę pod adresem al. Marcinkowskiego 32, 60-101 Poznań w …